ICT - samen op weg!

Scholengemeenschap Scheldeland

WELKOM

 

     

Ik ben een LEERLING

Ik ben een KLEUTER    

Ik ben een LEERKRACHT

 

Inleiding

Welkom op het elektronisch leerplatform ICT van de scholengemeenschap het Scheldeland. Hier kunt u terecht voor alle mogelijke ICT oefeningen aangepast aan de leeftijd en moeilijkheidsgraad van jouw kind.

Indien er vragen, bedenkingen of tips zijn gelieve een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanaf het begin van 't schooljaar 2007 - 2008  zijn de ICT-eindtermen van kracht geworden. De Vlaamse overheid heeft in het verleden enkele financiële injecties gegeven zodat basisscholen hard- en software konden aankopen. De meeste leerkrachten beschikken hierdoor over één of meer computer in de klas. Sommige scholen hebben ook geïnvesteerd in een computerklas. Voor 1 september 2007 had de overheid geen maatstaf waarmee het ICT-gehalte van een school kon worden gemeten. Er was wel een ICT-diamant, maar die schitterde jammer genoeg niet in de meeste scholen. De ICT-diamant was ontworpen om te tonen dat ICT veel meer is dan het inoefenen van leerstof op de computer. DVO (dienst voor onderwijsontwikkeling) een cel binnen het Ministerie van Onderwijs was ervan overtuigd dat ICT pas zou renderen als er ICT-eindtermen zouden komen. Het grote probleem met ICT is echter dat het geen vak is op zich, maar geïntegreerd wordt binnen andere leerdomeinen. Daarom zijn de ICT-eindtermen heel vaag, omdat ze overal toepasbaar zijn: in rekenen en taal, maar ook in wereldoriëntatie of zelfs in muzische.

De eindtermen zijn gebaseerd op de ICT-diamant en gereduceerd tot acht te bereiken doelen:

Eindtermen

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


In de ministeriële omzendbrief staat duidelijk dat het bereiken van deze eindtermen niet de taak is van de ICT-coördinator, maar van de klastitularis zelf. Het is wel de taak van de ICT-coördinator om het hele schoolteam hierin te steunen zowel pedagogisch als tecnisch. Pedagogisch door aan te leren hoe ICT geïntegreerd wordt binnen alle leerdomeinen, technisch door ervoor te zorgen dat de computerinfrastructuur er is om deze ICT-eindtermen te bereiken. Graag wil ik volgende randbemerkingen maken bij deze omzendbrief:

  • Het gebrek aan een richtinggevend kader dat duidelijk maakt wat er precies van scholen verwacht wordt, zorgt voor een aantal belangrijkeknelpunten.
  • Door de keuze voor leergebied-/vakoverschrijdende eindtermen is het nadrukkelijk niet de bedoeling om er een apart vak van te maken.
  • Er is voor gekozen om instrumentele vaardigheden niet als eindtermen te formuleren, omdat
    1. ze geen doel op zich zijn
    2. om te voorkomen dat het onderwijs zich zou richten op of beperken tot specifieke softwareprogramma’s.
  • Scholen moeten tijd krijgen om zich de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen eigen te maken en ze te implementeren. De inloopperiode zal kort gehouden worden. Met de inspectie zullen eveneens nog afspraken gemaakt worden over de opname van ICT in het controlekader.
  • Over het kleuteronderwijs zeggen de eindtermen dus niets. De kleuterscholen kunnen met andere woorden zelf kiezen hoe ze ICT integreren.
  • Een ICT-beleidsplan is niet verplicht. Om scholen te ondersteunen bij de visie-ontwikkeling wordt vanaf september een zelfevaluatietool pictos ter beschikking gesteld.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veel surfplezier!

Met digitale groeten,

Meester Joni