ICT - samen op weg!

Scholengemeenschap Scheldeland

 

SOCIAAL -ETHISCHE COMPETENTIE

 

De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren

Kritisch -waarderend

Bewust zijn van positieve en negatieve aspecten

Gelijke kansen: geen discriminatie in ICT gebruik

Compenserende rol van onderwijs

 

De leerlingen gebruiken ICT op een veilige en verantwoorde en doelmatige manier

Bewustzijn van virussen, spam, schadelijke inhouden

Zorg voor zichzelf en elkaar (discretie - pestgedrag ...)

Zorg voor eigendom van anderen

Ergonomie, ecologie ...

Realistisch

 

LEERPROCESGERICHTE COMPETENTIES

NIET: De leerlingen bezitten de nodige instrumentele kennis en vaardigheden om deICT apparatuur in relevante contecten te kunnen hanteren

 

De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen met behulp van ICT => Oefenen met behulp van ICT

Digitips

Rekenweb

Hot Potatoes

Digitips CD

 

De leerlingen kunnen zelfstandig leren met behulp van ICT => Zelfstandig leren met behulp van ICT

Woordkasteel

Tvb-Soft

Software

Oefenpakketten bij de methode

 

De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen idee├źn creatief vorm te geven

Tuxpaint

Paint

 

De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren

Spreekbeurten

Look 4

Zoek het eens op

Google

Webquest

Werkbladen

 

De leerlingen kunnen ict gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

presentatie maken

verzamelen + opnemen film/geluid

Ordenen + selecteren

Presentatie bepalen en bewaren

 

De leerlingen kunnen ict gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren
email

chat

skype

...